ruТыва +7 923 543-19-75
ruТыва +7 923 543-19-75

0
Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта
0
Количество человек, прошедших повышение квалификации по курсу:
0
Количество изготовленных комплектов игр
Последние новости

Славян бижиктиң — 863 чылы

Чыл санында майның 24-те славян чоннуг чурттарда Славян бижик болгаш культураның хүнүн байырлап турар — 863 чылдың бо хүнде Кирилл биле Мефодий алышкылар славян бижикти чогаадыпканын чарлапкан. Хөөретпейн чугаалаар болза, бо болуушкун бүгү славян чоннарның салым-хуузунга улуг салдарны чедирген, чүге дээрге кирилл бижик делегейге тывылган бижиктер аразындан кончуг тускайлаң онзагай үжүк-бижик деп санаттынып турар, бо...
Подробнее

С.К. Шойгунуӊ 65 харлаанынга шүлүк

ШОЙГУ МААДЫР 1. Эрте шагныӊ тоолдарында Эл-чуртун, эргим чонун Эжелекчи маӊгыстардан Эгидип ап, тутчуп келген Эрниӊ эрези күчүтеннер Эгүүр шагда уттундурбас. Хунан-Кара, Кезер-Мерген Хуулгаазын маадырлар – Курбустунуӊ оолдары Куяк хептиг дайынчылар Бөдей өгге төрүттүнгеш, Бөмбүрзекке алдаржааннар. Хини безин демир болур, Хирээ, эгээ дыынмас болур, Карактарын чиге көрүп, Кайгал, шоваа давып чыдар. Каш-ла хонгаш аӊнап чоруур...
Подробнее

Отзывы, рекомендации

 • В 390 дошкольных, общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного
  образования республики будут созданы игровые площадки в кабинетах тувинского языка и
  литературы, оборудованные подготовленными в рамках проекта комплектами (игровыми
  предметами) народных игр «Даалы», «Хоруул», «Панчык», «Кажык», «Буга шыдыраа».

  САНЧАА ТАТЬЯНА ОЮНОВНА
  Министр образования и науки Республики Тыва
 • В рамках проекта будет разработан курс по изучению народных игр «Народные игры Тувы» для включения в занятия внеурочной деятельности образовательной организации и отдельных предметов, создан обучающий сайт, проведены курсы повышения квалификации для 330 учителей тувинского языка и литературы, педагогов, воспитателей. В объявленный Организацией Объединенных Наций 2019 год — «Международный год родных языков», реализация проекта «Народные игры Тувы — детям» станет одной из мер по изучению родного (тувинского) языка через народные игры. Планируется охват не менее 30 тысяч детей.

  Товуу С.С.
  ТОВУУ САЙЗАНА СЕРГЕЕВНА
  Директор ГБНУ Министерства образования и науки Республики Тыва «Институт развития национальной школы»