ru +7 923 543-19-75
ru +7 923 543-19-75

Day

24 марта, 2020
Тыва дыл – тыва чоннуң төрээн дылы, тыва этностуң төлээлериниң харылзажылга дылы. Ол ышкаш 1990 чылдың “Тыва АССР-ниң дылдарының дугайында”, 2003 чылдың “Тыва Республиканың дылдар дугайында” болгаш Тыва Республиканың үндезин хоойлузунда орус дыл-биле чергелештир тыва дыл күрүне дылы кылдыр хүлээп алдынган. Ынчангаш национал школаның кол сорулгазы – тыва улустуң аас чогаалын болгаш тыва чечен чогаалдың...
Read More

Контакты

 +7 923 543-1975

association_tyva@mail.ru

667007, г Кызыл, ул Ленина, д 7