ru +7 923 543-19-75
ru +7 923 543-19-75

Day

21 мая, 2020
ШОЙГУ МААДЫР 1. Эрте шагныӊ тоолдарында Эл-чуртун, эргим чонун Эжелекчи маӊгыстардан Эгидип ап, тутчуп келген Эрниӊ эрези күчүтеннер Эгүүр шагда уттундурбас. Хунан-Кара, Кезер-Мерген Хуулгаазын маадырлар – Курбустунуӊ оолдары Куяк хептиг дайынчылар Бөдей өгге төрүттүнгеш, Бөмбүрзекке алдаржааннар. Хини безин демир болур, Хирээ, эгээ дыынмас болур, Карактарын чиге көрүп, Кайгал, шоваа давып чыдар. Каш-ла хонгаш аӊнап чоруур...
Read More

Контакты

 +7 923 543-1975

association_tyva@mail.ru

667007, г Кызыл, ул Ленина, д 7