ru +7 923 543-19-75
ru +7 923 543-19-75

Дистанционное обучение

2 кл. Тыва дыл. Азырал амытаннарның шола аттарын бижиири

2 кл. Тыва дыл. Ат болгаш фамилияга улуг ужук

4 кл. Тыва дыл. Кылыг сөзү

4 кл. Тыва дыл. Кылыг сөзү (2)

4 кл. Тыва дыл. Кылыг сөзү (3)

4 кл. Литературлуг номчулга

4 кл. Литературлуг номчулга_2

5кл Л.Лудуп Таваар, маажым бадып келгеш 1

5кл Ш.СУВАҢ Хүн-Херелден аалчылар 2

5кл Ш.СУВАҢ Хүн-Херелден аалчылар 3

5кл Ш.СУВАҢ Хүн-Херелден аалчылар 4

5кл Н.КУУЛАР Танаа-Херелдиң чуртунда 5

5кл Э.ДОНГАК Буянныг амытаннар 6

6кл Х.ОЙДАН-ООЛ Эзир (3) (1)

6кл Ш.СУВАҢ Азыранды (4)

7кл С.ПЮРБЮ Эргеппей дугайында тоожу (2)

7кл Чогаал теориязы. Тоожу дугайында билиг (3)

7кл Ш.СУВАҢ Чээн оол (1)

8кл А. Даржай Авамга чечээм 8кл (2)

8кл А.Даржай Авамга чечээм 8кл (3)

8кл М.Дуюнгар Авамның тону 8кл (4)

9кл В. Эренчин Кадарчы уруг (2)

9кл В.Серен-оол Өгже чалалга (4)

9кл В.Эренчин Дөнен-Шилгим (1)

9кл Е.Танова Кара-Бай (3)

10 кл С.СЮРЮН-ООЛ Ынакшыл-дыр

11 кл. Уйгу чок Улуг-Хем (1)

11 кл. Уйгу чок Улуг-Хем (2)

11 кл. Уйгу чок Улуг-Хем (3)

11 кл. Уйгу чок Улуг-Хем (4)