ru +7 923 543-19-75
ru +7 923 543-19-75

Класс аайы-биле кичээлдерниң презентациялары

Хүндүлүг башкылар! Школаңарның сайтызында тыва дыл, төрээн чогаал эртемнеринге календарь-тематиктиг планнаашкынны эртирер хүнү, темазы, ссылказы-биле берген турар ужурлуг. Ук кичээлдерниң ссылказынга Национал школа хөгжүдер институттуң irnsh.ru деп сайтызын айтыр. Ук сайтыже кирерде дараазында базымны кылыр.irnsh.ru– Главная – Дистанционное обучение — «Тыва дыл», Төрээн чогаал». Ында класс аайы-биле кичээлдерниң презентацияларын берген.