ruТыва +7 923 543-19-75
ruТыва +7 923 543-19-75

Новости

Славян бижиктиң — 863 чылы

Чыл санында майның 24-те славян чоннуг чурттарда Славян бижик болгаш культураның хүнүн байырлап турар — 863 чылдың бо хүнде Кирилл биле Мефодий алышкылар славян бижикти чогаадыпканын чарлапкан. Хөөретпейн чугаалаар болза, бо болуушкун бүгү славян чоннарның салым-хуузунга улуг салдарны чедирген, чүге дээрге кирилл бижик делегейге тывылган бижиктер аразындан кончуг тускайлаң онзагай үжүк-бижик деп санаттынып турар, бо...
Подробнее

С.К. Шойгунуӊ 65 харлаанынга шүлүк

ШОЙГУ МААДЫР 1. Эрте шагныӊ тоолдарында Эл-чуртун, эргим чонун Эжелекчи маӊгыстардан Эгидип ап, тутчуп келген Эрниӊ эрези күчүтеннер Эгүүр шагда уттундурбас. Хунан-Кара, Кезер-Мерген Хуулгаазын маадырлар – Курбустунуӊ оолдары Куяк хептиг дайынчылар Бөдей өгге төрүттүнгеш, Бөмбүрзекке алдаржааннар. Хини безин демир болур, Хирээ, эгээ дыынмас болур, Карактарын чиге көрүп, Кайгал, шоваа давып чыдар. Каш-ла хонгаш аӊнап чоруур...
Подробнее

Монгуш Борахович Кенин-Лопсан

Бөгүн Тываның улустуң чогаалчызы, баштайгы тыва романның автору, шүлүкчү, прозачы, очулдурукчу, этнограф, төөгү эртемнериниң доктору Монгуш Борахович Кенин-Лопсан 95 харлап турар. Улуг чогаалывыска кадыкшылды, ам-даа узун назылаарын күзеп тур бис.
Подробнее

# Фонд президентских грантов # Поддержка НКО # Проект # Народные игры Тувы детям # Республика Тыва

От Ассоциации учителей тувинского языка и литературы Республики Тыва приняли участие во 2 конкурсе 2020 года. Заявка проекта «Народные игры Тувы детям» подана! Продолжаем наше внедрение народных игр в образовательный процесс, теперь уже в детские садики. Изготовление конструкторов юрт, кукол в национальной одежде и домашнего скота — всё это в игре «Сайзанак» для детей. Приобщаем...
Подробнее

Класс аайы-биле кичээлдерниң презентациялары

Хүндүлүг башкылар! Школаңарның сайтызында тыва дыл, төрээн чогаал эртемнеринге календарь-тематиктиг планнаашкынны эртирер хүнү, темазы, ссылказы-биле берген турар ужурлуг. Ук кичээлдерниң ссылказынга Национал школа хөгжүдер институттуң irnsh.ru деп сайтызын айтыр. Ук сайтыже кирерде дараазында базымны кылыр.irnsh.ru– Главная – Дистанционное обучение — «Тыва дыл», Төрээн чогаал». Ында класс аайы-биле кичээлдерниң презентацияларын берген.
Подробнее

# Дистанционное обучение # Минобрнауки # ИРНШ # Тувинский язык # Тыва дыл

С переходом на дистанционное обучение в Институте развития национальной школы разрабатываются он-лайн уроки по тувинскому языку и литературе с озвучкой по темам с 5 по 11 классы. Материалы он-лайн уроков будут выставлены на сайте ИРНШ к четвергу. Темы распределили между лучшими практиками учителями тувинского языка республики. Разрабатываем по структуре предметов Российской электронной школы. Команда разработчиков...
Подробнее
1 2 3